Centar za likovno obrazovanje je dobro poznata i priznata umetnička  škola u našoj zemlji, eks-jugoslovenskom regionu, ali i u inostranstvu.

Centar za likovno obrazovanje ŠUMATOVAČKA

Centar za likovno obrazovanje je dobro poznata i priznata umetnička škola u našoj zemlji, eks-jugoslovenskom regionu, ali i u inostranstvu.
centar za likovno obrazovanje, likovna škola, umetnička škola,
centar za likovno obrazovanje, likovna škola, umetnička škola,
Grad: Beograd - Vračar
Adresa: Šumatovačka 122
Tel: 011/64-04-846
Kontakt: Svi zaposleni
PIB: 101601390


Centar za likovno obrazovanje ŠUMATOVAČKA

PROGRAM

Šumatovačka – Centar za likovno obrazovanje je dobro poznata i priznata umetnička   škola u našoj zemlji, eks-jugoslovenskom regionu, ali i u inostranstvu. Mnogi nekadašnji polaznici, a danas veoma cenjeni stvaraoci, pedagozi, kritičari, teoretičari i mnogi drugi, s poštovanjem navode u svojim biografijama vreme koje su proveli u poznatoj Šumatovačkoj.

Programske aktivnosti predviđene su Statutom o osnivanju ustanove i imaju za cilj da ostvare aktivno učešće Centra u kulturnom i umetničkom životu grada Beograda, da doprinesu povezivanju, razmeni, predstavljanju i promociji kulturnih i umetničkih sadržaja u cilju boljeg kvaliteta kulturnog života, međusobne saradnje i umrežavanja sa ostalim ustanovama i  institucijama kulture i obrazovanja, kao i da doprinesu popularisanju  rada samog Centra.

Umetničko-obrazovni programi traju od jednog do šest semestara u zavisnosti od programa. Odvijaju se  kroz redovnu teorijsko-praktičnu nastavu u  formi redovnih   grupnih časova i uz individualni rad sa svakim učesnikom. Realizuju se kroz predavanja, vežbe, časove praktične nastave, kao i javne stručne i   umetničke prezentacije. Pored toga, u Šumatovačkoj se organizuju, grupne i samostalne izložbe, seminari i stručna predavanja. Od samog početka, 1948. godine, nastavu vode umetnici, pedagozi i saradnici sa proverenim umetničkim, naučnim i stručnim kvalifikacijama iz datih oblasti. U odnosu na uspeh savladanosti znanja i veština/tehnika na predmetnom   kursu/radionici  polaznici  stiču pravo na sertifikat, odnosno potvrdu o  pohađanju umetničko-nastavnog programa  u određenom periodu.

Šumatovačka – Centar za likovno obrazovanje pruža iste uslove za polaznike kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Zvanični jezik komunikacije sa  inostranim polaznicima je engleski.

U   želji da se umetnička scena našeg grada neprestano razvija,  problematizuje i istražuje, Šumatovačka se jasno izjašnjava kao ustanova kulture koja, ne samo da  zauzima prostor aktivnog promišljanja u   tradicionalnim umetnostima, nego se razvija u korak sa  novim likovnim i  vizuelnim  tendencijama, uzima učešće u umetničkom obrazovanju u širokom spektru umetničko-obrazovnih programa, kreativnih radionica, kao i gostujućih programa u osnovnim i srednjim školama. 

Programi Šumatovačke nisu namenjeni samo budućim studentima, koji tu stiču svoja prva i osnovna znanja neophodna za dalje profesionalno obrazovanje na srednjim, višim i visokim umetničkim obrazovnim ustanovama, već svima   koji su  zainteresovani za upoznavanje  modela kreativnog mišljenja i   stvaranja, kao i  primenu inovativnih i kritičkih rešenja u svom   praktičnom i teorijskom radu.

Programska  delatnost i umetničke radionice Šumatovačke su inkluzivne i imaju za   cilj da podstaknu razvoj socijalizacije i motivaciju na stvaralaštvo   dece i osoba sa invaliditetom.

U  Šumatovačkoj se sprovodi i program univerzitetske radne prakse, koji je  otvoren za zainteresovane studente završnih godina većeg broja  visokoškolskih ustanova i svih umetničkih fakulteta.

PROGRAMI   ŠUMATOVAČKE:

   
 • UMETNIČKO-OBRAZOVNI PROGRAMI
 • UMETNIČKE RADIONICE
 • STARI UMETNIČKI ZANATI
 • PROJEKTI
 • UMETNIČKO-DOKUMENTACIONA CELINA

  • Kolekcija Šumatovačke – Work in Progress
  • Virtuelni  muzej
  •    
 • GALERIJSKO-IZLOŽBENA  CELINA
  • Galerija     Stepenište  
  • Galerija     Vračarska bašta
  •    
 • REZIDENCIJALNI PROGRAM
 • ŠIRENJE KULTURE KROZ RAZLIČITE PROGRAME I  PROŽIMANJE UMETNOSTI

PROSTORE   ŠUMATOVAČKE čine dve odvojene celine: dva objekta ukupne povrine P=364m2 (P=315m2 i P=49m2) i bašta P= 25a i 32 m2.

RADNI PROSTORI Šumatovačke su:

 • Dva ateljea u prizemlju;
 • Studio na spratu;
 • Atelje-biblioteka;
 • Galerija Stepenište;
 • Galerija na otvorenom – Vračarska bašta;
 • Artist in Residence/Rezidencijalni atelje;
 • Foto laboratorija;
 • Spoljni atelje;
 • Ateljei van Centra, specijalizovani za određene delatnosti (stari umetnički zanati).

Pored direktorke mr Vesne Bogunović, teoretičarke umetnosti i medija, urednice programa Ksenije Marinković, istoričarke umetnosti, specijalistkinje za kreativne komunikacije i marketing i stručne saradnice za program Danijele Rančić, profesorke   srpskog jezika i književnosti  u Šumatovačkoj radi četrdesetak   honorarnih saradnika i dvadesetak praktikanata, koji obavljaju radnu   praksu u Šumatovačkoj u saradnji sa Univerzitetom Beograda, Centrom za   razvoj karijere i savetovanje studenata i gradom Beogradom. 

Napomena: Termini kojima su u ovom tekstu označeni položaji, profesije, odnosno   zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni   muški i ženski rod lica na koje se odnose.


AKTUELNOSTI

PONEDELJAK, 16. DECEMBAR 2013. OPŠTINA VRAČAR, NJEGOŠEVA 77, BEOGRAD
ROĐENDANI OD 65. – ZA SVOJ ROĐENDAN ŠUMATOVAČKA DARUJE ZASLUŽNE POJEDINCE:
Mira Adanja Polak, Jovan Ćirilov, Zoran Simjanović, Dragana Ognjenović, Ana Sofrenović, Irina Subotić, Dušan Otašević, Aleksandar Gajšek, Bojana Andrić, Gojko Božović, dr Dragan Delić i drugi.

Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka , u ponedeljak 16. decembra 2013., puni 65 godina. Reč je o ustanovi kulture od zančaja za grad koja je poznata po tome što u svom radu spaja umetnost, kulturu i pedagogiju. Mesto je inicijacije mnogima koji su tu stekli svoja prva i osnovna praktična i teorijska znanja o vizuelnim umetnostima. U Šumatovačkoj se stvara i razvija ljubav prema umetnosti i kulturi, pa su danas njeni programi namenjeni, ne samo onima koji de nastaviti svoju dalju profesionalnu umetničku edukaciju, ved i svima koji žele da razvijaju sposobnost kreativnog mišljenja i izražavanja. Počev od ove godine, Šumatovačka će obeležavati svoje godišnjice na jedinstven način – projektom Rođendani od 65., čija je autorka direktorka mr Vesna Bogunovid. Svake godine koncept proslave kreiraće istaknuti autori koji su prepoznali značaj i pronašli nadahnude u delovanju Šumatovačke, u predanom negovanju i obogadenju univerzalnih humanih i stvaralačkih vrednosti, i naporima da se te vrednosti sačuvaju i prenesu na svakog pojedinca. Ideja da povodom proslava godišnjica, Šumatovačka predstavlja jednog autora, a autor Šumatovačku, umesto da se na pasivan i statičan način reprodukuju fakta iz prošlosti, proizilazi iz namere da se stvore novi, kreativni koncepti i konstruktivni sadržaji, koji obogaduju i inspirišu svakog pojedinca i na ponos su čitavoj zajednici.
Kosta Bunuševac je ove godine zajedno sa Šumatovačkom osmislio integralni projekat koji obuhvata više elemenata – umetnički predmet/insptalaciju, masterklas radioniucu, film, perforamns... Na masterklas radionici nastao je kolektivni autorski rad pod nazivom Kutija-knjiga, izrađen po nacrtu i zamisli Bunuševca, u potpunosti od kartona. Svaki detalj ima svoje posebno metafizičko značenje, koje de Bunuševac dočarati performansom koji de izvesti 16. decembra, u opštini Vračar. Šezdeset unikatnih primeraka Kutije-knjige, ručno su izradili polaznici besplatne radionice, tako da svaka predstavlja originalno umetničko delo, ali i deo jednog jedinstvenog sistema, baš kao što je u životu svako odgovorna jedinka i autentični pojedinac, ali i deo jedne modne, vede celine. Na svečanosti u opštini Vračar, bide uručeno tridesetak primeraka Šumatovačkinog dara: kolektivnog autorskog dela Kutije-knjige, za doprinos umetnosti, kulturi, očuvanju i poboljšanju života pojedinca i našeg društva, ličnostima iz kulturnog i javnog života, ali i onima koji su svojim profesionalnim angažovanjem i ličnim naporima delovali i u okviru drugih oblasti života : Mladen Božovid, čovek i privrednik; Jasminka Petrovid, dečji pisac; Ana Sofrenovid, glumica, džez autorka i izvođačica; Aleksandar Gajšek, TV autor i voditelj; Jovan Ćirilov, srpski teatrolog, književnik; Gojko Božovid, pesnik, književni kritičar i esejista, delegat srpskog PEN centra; Mileta Prodanovid, pisac i slikar, profesor; Mira Adanja Polak, TV autorka, novinar, pisac; Vladimir Lovrid, arhitekta, predsednik ULUPUDS-a,osnivač magazina EKO kuda; Dragana Ognjenovid, modna kreatorka, vizuelna umetnica; Bojana Andrid, TV autor; Dušan Otaševid, profesor, akademik, vizuelni umetnik; Zoran Simjanovid, kompozitor; Susane Vasovid-Bohse, Koordinatorka programa Gete instituta u Beogradu; Radoslav Zelenovid, vd diektor Jugoslovenske kinoteke; Goran Milašinovid, lekar; prof. Irina Subotid, istoričarka umetnosti i likovna kritičarka; Vesna i Mima Marjanovid, SEE kult portal; Tihomir Stojanovid, Mreža kreativnih ljudi; Ljubica Beljanski, inovacije u obrazovanju i pozorištu; Kreativ teh, tim žena pronalazača; Saša Pančid,umetnik; dr Dragan Delid, lekar; Tanja Petrovid, sportistkinja; prof. Raša Dinulovid,profesor univertziteta u Novom Sadu; Adir Elal, direktor kompanije Airportcity i Goran Milidevid, direktor marketinga Komercijalne banke. Premijerno de biti prikazan film o Šumatovačkoj Aku i Ki, čiji je scenarista i režiser Kosta Bunuševac, koji ovom prilikom i glumi u filmu. Film je koprodukcija kompanije Badstards Producion i Šumatovačke, glavne uloge igraju polaznici Šumatovačke - Marija Uroševid i Nenad Nenadovid , direktor fotografije i montažer je Staša Tomid , a izvršni producent Nenad Veličkovid.
U periodu od 16. do 23. decembra 2013. godine, u galerijskom prostoru opštine Vračar u Njegoševoj 77, bide izloženi radovi polaznica i polaznika Šumatovačke 2012/13, dok de 24. decembra biti otvorena izložba akvarela Koste Bunuševca, na istoj adresi.


John Newman i Milky Chance na Exitu

Nova engleska soul zvezda John Newman, nastupiće u subotu 11. jula, a indie-pop duo Milky Chance 12. jula na glavnoj
{title} - {opis}

ROBMATIC - novi švajcarski DJ star u Beogradu!

U petak 21. Jula na gradskom splavu Lasta nastupiće nova švajcarska Tech-House zvezda - ROBMATIC ROBMATIC je nova sjajna zvezda