specijalna skola, internat, dom, skola za decu ometenu u razvoju, specijalno obrazovanje

Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ

Osnovna škola 'Radivoj Popović' je obrazovno-vaspitna ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem dece oštećenog sluha i govora. Škola nosi ime Radivoja Popovića, osnivača srpske surdopedagoške misli i prvog učitelja
Grad: Beograd - Zemun
Adresa: Prizrenska 37
Tel: 011/ 3076-423, 3076-424
Fax: 011/3076-402
Kontakt: Dr Vesna Narančić
PIB: 100014088

Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ
Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ


Osnovna Škola RADIVOJ POPOVIĆ

Osnovna škola "Radivoj Popović" je obrazovno-vaspitna ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem dece oštećenog sluha i govora. Škola nosi ime Radivoja Popovića, osnivača srpske surdopedagoške misli i prvog učitelja za gluvu decu u Srbiji. Početak rada škole na obrazovanju i vaspitanju gluvih i nagluvih ima dugu tradiciju vrednu poštovanja.

Škola je osnovana 1947.godine, mada je još 1924.godine uz dobročinstvo Kralja Jugoslavije Aleksandra I počela sa radom kao Zavod za slepe i gluve, iz kojeg su se razvile dve velike škole: Škola za slepu i slabovidu decu i Škola za decu oštećenog sluha. Od 1947.godine škola je funkcionisala u sklopu doma slepih, zatim kao škola za gluvu decu 1953.godine, a potom kao Demonstracioni centar za rehabilitaciju slušno oštećene dece i omladine. Od 1963.godine funkcioniše kao Osnovna škola za decu oštećenog sluha i govora ''Radivoj Popović ''.

Osnovna delatnost škole obuhvata predškolsko i pripremno predškolsko obrazovanje i vaspitanje dece oštećenog sluha i govora ali i vaspitanje slušno oštećene dece srednjoškolskog uzrasta kao integralni segment opšteg obrazovnog procesa u okviru jedinstvenog školskog sistema.

Škola se nalazi u Zemunu a svi školski objekti su locirani na površini od oko 11.000m2. Prostor škole obuhvata veliko školsko dvorište u kojem su smešteni škola, internat, školska kuhinja i pomoćni objekti. Škola je smeštena na izuzetno mirnoj lokaciji, zaštićena od pojačanog saobraćaja, blizu centra Zemuna i nadomak Beograda. U prostranom školskom dvorištu koje je uređeno kao zelena oaza nalazi se namenski opremljen park za igru i zabavu dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta kao i kompleks sportskih terena za rukomet, košarku, odbojku i mali fudbal namenjen učenicima oštećenog sluha osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Osoblje i učenici škole redovno brinu o uređenju dvorišta a da to uspešno rade dokaz su i dobijene diplome za najlepše uređeno dvorište.

Škola u svom sastavu ima i internat u kojem je smešteno preko 90% dece oštećenog sluha čije je stalno mesto boravka izvan Beograda, a koja su obuhvaćena predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem

Delatnost škole ostvaruju stručnjaci sa odgovarajućom kvalifikacionom strukturom. Od ukupnog broja zaposlenih koji su neposredno angažovani u obrazovno-vaspitnom procesu svega 5 ima višu stručnu spremu dok svi ostali imaju visoku stručnu spremu – završen Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – odsek za rad sa licima oštećenog sluha, jedan logoped i jedan stručni saradnik- psiholog. Ono što ovu školu izdvaja od drugih škola iste specijalnosti jeste činjenica da u njoj rade 2 stručnjaka koja poseduju naučni stepen doktora nauka kao i 2 stručnjaka koji imaju akademsko zvanje magistra defektoloških nauka dok 4 nastavnika pohađaju poslediplomske studije.

Izuzetna kvalifikaciona struktura zaposlenih obezbeđuje visok kvalitet rada čime se ova škola ponosi. Takođe, poklanja se posebna pažnja permanentnom usavršavanju nastavno-vaspitnog kadra. Stručno usavršavanje se ostvaruje kroz rad stručnih organa škole ali i kroz organizovanje stručnih i naučnih predavanja za sve zaposlene. Tako je škola u proteklom periodu i sama bila nosilac stručnih seminara a u tom smislu su zapažena i brojna učestvovanja stručnjaka škole na tematskim seminarima koji se kontinuirano prate tokom školske godine. U kontekstu rečenog sprovedena je i obuka stručnog kadra za primenu računarske tehnologije u obrazovno - vaspitnom procesu pod nazivom "Računar u funkciji aktivne nastave".

U školi se nastava realizuje prema važećem planu i programu koji je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Organizacija nastave je u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni kao razredna i razredno-predmetna nastava. Učionice u kojima je organizovana nastava su opremljene adekvatnim didaktičko-tehničkim sredstvima od kojih kao najvažnije izdvajamo aparate za individualno-grupni rad ''Microvox'' i ''Microlink'' sa priborom, individualne aparate marke ''Phonak'' i ''Siemens''. Zahvaljujući velikoj donaciji dobijenoj od Privredne komore Beograda 2006. godine učionice su opremljene kompjuterima koji se primenjuju u obrazovno-vaspitnom procesu čime se omogućava kvalitetnije usvajanje znanja kod dece oštećenog sluha i govora.

Pored klasičnih učionica škola poseduje i specijalizovane kabinete za individualni rad na slušnim i govornim vežbama, audiološki kabinet, logopedski kabinet, kabinet za fonetsku ritmiku i kabinet za informatiku.

Rad u navedenim kabinetima se ostvaruje korišćenjem savremenih aparata za individualni i grupni rad kao i upotrebom najsavremenijih audiovizuelnih sredstava, u upotrebi je i audiometar sa tihom komorom, audiometar ''Siemens'', timpanometar, indikator S,F,O, audiopomagala za grupni rad ''Konelans'', kompjuteri sa dodatnim priključnim elementima za rad na razvoju govora i slušanja kao i namenska kompjuterska CD izdanja. Škola poseduje i dobro opremljene specijalizovane učionice za predmetnu nastavu likovne kulture i opštetehničkog obrazovanja kao i veliku fiskulturnu salu.

Predškolski i pripremno predškolski tretman sa decom oštećenog sluha i govora predškolskog uzrasta se ostvaruje kroz komponente: razvoj govora, razvijanje početnih matematičkih pojmova, muzičko-plesne aktivnosti, upoznavanje okoline, likovno vaspitanje i fizičko vaspitanje.

U predškolsku grupu uključena su i deca kojima je ugrađen kohlear inplant. Njihova rehabilitacija, vaspitanje i obrazovanje odvija se po svima principima i metodama rada sa decom oštećenog sluha, uz upotrebu i slušnog aparata na drugom uvu. Plan i program rada predškolske grupe u korelaciji je sa planom i programom rada predškolske grupe dece koja čuju, gde se rehabilitacionim postupcima deca oštećenog sluha predškolskog uzrasta pripremaju za sistematski obrazovni proces koji se realizuje u osnovnoj školi.

Škola pored obrazovno-vaspitne delatnosti poklanja izuzetnu pažnju organizovanju vannastavnih aktivnosti slušno oštećenih učenika.U sklopu škole se nalazi i biblioteka sa preko 2.500 knjiga. Učenicima su dostupne knjige  dečje školske literature, enciklopedije, klasici, savremena dela i knjige kulturno-verskog i istorijskog karaktera a posebno se poklanja pažnja bogaćenju knjiškog fonda stručnom literaturom.

Interesovanja u kojima dolazi do izražaja individualnost i kreativnost učenici zadovoljavaju kroz rad u sekcijama. U školi su organizovane dramsko-ritmička sekcija, folklorna sekcija, likovna sekcija, sekcija za ručni rad, sportska sekcija, biološka sekcija, tehnička sekcija i informatička sekcija a zapažene su i aktivnosti Dečjeg saveza kao i program saradnje sa Dečjim kulturnim centrom. Sve sekcije imaju svoje rukovodioce kao i Godišnji program rada.

Vaspitni rad sa decom oštećenog sluha i govora se organizuje u popodnevnim satima radnim danom ali i celodnevnim aktivnostima tokom vikenda sa decom koja su iz unutrašnjosti, a smeštena su u internatu škole. Realizacija programskih sadržaja vaspitnog rada se vrši kroz oblasti: intelektualno vaspitanje, društveno vaspitanje, rekreacija, fizičko vaspitanje i radno vaspitanje.

Nastupi folklorne i dramsko-ritmičke sekcije na priredbama u školi kao i na javnim kulturnim manifestacijama redovno su zapaženi a na nastupima takmičarskog karaktera česta su osvajanja diploma, zahvalnica i prvih mesta. Tako je na manifestaciji koju je organizovao Gradski sekretarijat za obrazovanje uz podršku Koncerna zdrave hrane ''Bambi'' i fabrike ''Swisslion'' pod nazivom '' Dečje slatko carstvo'' koja se odvijala u centru '' Sava '' decembra 2005.godine u konkurenciji 13 specijalnih škola naša folklorna sekcija osvojila I mesto i novčanu nagradu sa tačkom '' Biljana platno beleše''.

Po rezultatima i osvajanju nagrada ne zaostaju ni ostale sekcije a rukotvorine naših učenika u okviru sekcije za ručni rad na brojnim izložbama iznova privlače pažnju posetilaca. Na konkursu likovnih i literarnih radova ogranka Vukove zadužbine u Bavaništu za najlepši ćirilični krasnopis - vez za ispisanu reč ''Milosrđe'' učenica sedmog razreda Marija Vanjova je dobila Specijalnu zahvalnicu.

Škola tradicionalno obeležava Dan škole 17.oktobar prigodnim dečjim priredbama sa bogatim programskim sadržajem u kojima su glavni akteri slušno oštećeni učenici a isto tako svečano se obeležava i dan Svetog Save. Tih dana se pozivaju svi prijatelji,dragi gosti, eminentne ličnosti grada i opštine Zemun, donatori, sponzori, roditelji dece, kolege kao i učenici iz okolnih škola.

Na dan Svetog Save 27.januara 2002.godine naš dragi gost je bio Njegova Svetost Patrijarh Srpski Gospodin Pavle koji je tom prigodom održao svečanu službu i dao blagoslov svoj slušno oštećenoj deci. Tada su nam u gostima bili i NJKV Aleksandar Karađorđević i NJKV Princeza Katarina.

Osnovna škola ''Radivoj Popović'' je inicijator i organizator brojnih uspešnih akcija koje za cilj imaju skretanje pažnje opšte populacije na postojanje osoba koje imaju slušni hendikep čime se teži uspešnijoj integraciji slušno oštećene dece u čujuću sredinu. Tako je proteklih godina u našoj školi organizovana likovna kolonija ''Radivoj Popović'' a poslednje akcije sa istim ciljem u školskoj 2006/2007. i školskoj 2007/2008. godini su bile pod nazivom ''Hajde da se družimo'', ''Plivajmo zajedno'' kao i tradicionalna manifestacija ''Deca deci za Novu godinu – da nas svi čuju'' koja će nadalje postati tradicija škole.

Aktivnosti:

ŠKOLSKA 2012/2013.GODINA:

- prijem  učenika u prvi razred;
- učešće učenika u akciji "Pešačenjem do zdravlja" u organizaciji planinarskog kluba "Balkan", na poziv Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda;
- učešće učenika na "Jedanaestoj trci gluvih Beograda-Ada 2012.godine" na Adi Ciganliji, po pozivu Gradske organizacije gluvih Beograda, povodom Međunarodnog dana gluvih, gde je osvojeno jedno III mesto u kategoriji mlađih takmičara, i VII mesto u apsolutnoj konkurenciji;
- učešće učenika u kreativnim radionicama Dečjeg Kulturnog Centra Beograd;
-učešće učenika u kulturno-zabavnom programu sa dramsko-ritmičkom tačkom: "Gradske igre" i sa folklornom tačkom: "Ciganske igre", na manifestaciji povodom promocije Srpskog znakovnog jezika i obeležavanja Međunarodnog dana gluvih na Trgu Republike, na poziv i u organizaciji Saveza gluvih i nagluvih Srbije;
- učešće učenika na prvenstvu Beograda u boćanju za osobe sa invaliditetom, na poziv Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, gde je osvojeno jedno I mesto i zlatna medalja i jedno III mesto i bronzana medalja;
-učešće učenika na manifestaciji "Susreti prijateljstva-Radost Evrope" sa pobedničkom dramsko-ritmičkom tačkom "Meri " sa završne smotre "Voljenom gradu" u organizaciji Društva defektologa Beograda;
- učešće učenika u keramičkoj i kreativnoj radionici OŠ "Radivoj Popović" sa učenicima  OŠ "Sonja Marinković"- poseta učenika predškolskoj ustanovi "Družionicamaštaonica" i zajedničke aktivnosti sa čujućom decom;
- učešće učenika na obeležavanju Dečje nedelje i Svetskog dana deteta, gde su, između ostalog učenici u Domu Narodne skupštine prisustvovali  Đačkom parlamentu po zajedničkom programu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i "Prijatelja dece Srbije" i učestvovali na priredbi na Kalemegdanu sa dramsko-ritmičkom tačkom: "Gradske igre" i sa folklornom tačkom: "Ciganske igre"
-učešće u projektu, edukativnoj kampanji pod nazivom: "Pronađi meru" u organizaciji Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine-Srbija, uz podršku Ministarstva  prosvete, nauke  i  tehnološkog  razvoja, Ministarstva omladine i sporta i gradske inicijative "Mladi su zakon", sa ciljem da se informiše i edukuje što veći broj mladih ljudi pravilnim i izbalansiranim životnim navikama, najmasovniji, simultani "Javni čas fizičkog vaspitanja"
-učešće učenika na nagradnom likovnom konkursu Festivala nauke 2012.godine namenjenom učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole, na temu: "Nema teorije da naučna jelka ne zablista"
- učešće učenika na nagradnom likovnom konkursu: "Oktobar mesec pravilne ishrane i zdravlja", u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Beograd;
- učešće učenika na priredbi povodom obeležavanja Dana škole;
- šetnja učenika Kejom oslobođenja u Zemunu;
- učešće učenika u realizaciji sportskog dana u OŠ "Radivoj Popovi", sa organizovanim takmičenjima u fudbalu;
- učešće učenika na tematskom času kojim je obeležen Dan primirja u I svetskom ratu, po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
- učešće učenika na likovnom konkursu na temu: ''Svaki od nas povlači, urezuje po jednu brazdu u duhovni prostor'' za učenike osnovnih i srednjih škola Srbije, Crne Gore i Republike Srpske,  u organizaciji Spomen parka ''Kragujevački oktobar'';
- učešće učenika na likovnom konkursu na temu: ''Moj Beograd'' za učenike V, VI, VII i VIII razreda beogradskih osnovnih škola, u organizaciji ''Beogradske elektrane javno komunalno preduzeće'';
- učešće učenika na 29. likovnom konkursu u organizaciji ''Železnice Srbije'' a.d., Medija centra, Muzeja železnice Srbije, na temu: ''Železnica očima dece 2012.godine'';
- učešće učenika na likovnom konkursu u organizaciji osnovne škole ''Sveti Sava'', Beograd, pod nazivom: ''Božićna i Novogodišnja priča i crtež'';
- učešće učenika u realizaciji sportskog dana u OŠ ''Radivoj Popović'', sa organizovanim takmičenjima u štafetnim igrama;
-organizovana poseta učenika šestom međunarodnom festivalu nauke u Beogradu, pod sloganom: ''Nema teorije'', na lokaciji zdanja oficirske zadruge - bivša RK ''Kluz'', po preporuci Sekretarijata za obrazovanje grada Beograda sa ciljem promocije nauke u regionu, za školarce, namenjen dopuni nastavnog programa iz različitih naučnih oblasti;
- poseta učenika Prirodnjačkom muzeju;
- učešće učenika na šahovskom turniru za decu sa invaliditetom povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u prostoru Doma za odrasla invalidna lica na Bežanijskoj kosi, u organizaciji šahovskog kluba "Pogledi" u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda, pod pokroviteljstvom                       Skupštine grada Beograda – Sekretarijata za sport i omladinu;
- učešće učenika u tradicionalnoj akciji OŠ "Radivoj Popović" pod nazivom "Deca deci za Novu godinu-da nas svi čuju"sa učenicima OŠ"Sonja Marinković" i sa decom iz predškolskih ustanova "Dr Simo Milošević-Mali princ" i ";Družionica maštaonica"- učešće učenika na nagradnom likovnom konkursu na temu: "Radost-naslikaj ono što voliš"u okviru kampanje: "Zdrava Srbija – voli život"u organizaciji Centra za omladinu "Tvoja Srbija" uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva zdravlja;
- učešće učenika na likovnom konkursu za najbolje likovne radove učenika osnovnih škola u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i dijaspori na temu: "Sveti Sava u pjesmi i priči" u organizaciji Društva Sveti Sava, Pododbora u Republici Srpskoj;
- učešće učenika u obeležavanju Nove godine u školi prigodnom izložbom dečjih radova i podelom Novogodišnjih paketića.

Svi zainteresovani roditelji dece oštecenog sluha i govora predškolskog, pripremno/predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta se mogu javiti na sledeæe kontakt telefone:

Tel: 011/ 3076 – 423; 3076-424; 3076-421

Tel/faks: 011/ 3076 – 423; 3076-402

E mail: rapozemun@ptt.rs

Adresa škole je:

OŠ "Radivoj Popović",

Prizrenska 37, 11080 Zemun

Kontaktirajte nas na vreme, kako bi rezultati na rehabilitaciji govora i slušanja i u obrazovno - vaspitnom radu bili očekivani.


John Newman i Milky Chance na Exitu

Nova engleska soul zvezda John Newman, nastupiće u subotu 11. jula, a indie-pop duo Milky Chance 12. jula na glavnoj
{title} - {opis}

ROBMATIC - novi švajcarski DJ star u Beogradu!

U petak 21. Jula na gradskom splavu Lasta nastupiće nova švajcarska Tech-House zvezda - ROBMATIC ROBMATIC je nova sjajna zvezda