Pored opšteg obrazovanja omogućava se svestrano stručno obrazovanje u oblasti pravnih predmeta i društvenih nauka. Sve ove ciljeve moguće je ostvariti jer imamo talentovane učenike i obrazovane profesore.

PRAVNO-POSLOVNA SKOLA BEOGRAD

Pored opšteg obrazovanja omogućava se svestrano stručno obrazovanje u oblasti pravnih predmeta i društvenih nauka. Sve ove ciljeve moguće je ostvariti jer imamo talentovane učenike i obrazovane profesore.
Grad: Beograd - Stari Grad
Adresa: Svetogorska 48
Tel: 011/3242-511
Fax: 011/3241-333
Kontakt: Gordana Šafar- direktor
PIB: 101514728
E-mail: uprava@pps.rs

Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola
Pravno-poslovna škola

PRAVNO-POSLOVNA SKOLA BEOGRAD

Pravno-poslovna škola Beograd je elitna škola koju pohađa 1480 učenika. Nalazi se u strogom centru grada u ulici Svetogorska 48. i ima dugu tradiciju, osnovana je 1845. godine.

Pored opšteg obrazovanja omogućava se svestrano stručno obrazovanje u oblasti pravnih predmeta i društvenih nauka. Sve ove ciljeve moguće je ostvariti jer imamo talentovane učenike i obrazovane profesore. Naši profesori neprestano se stručno, pedagoški i metodološki usavršavaju i za primenu savremenih oblika nastave, jer pohađaju najaktuelnije projekte koji su akreditovani u Katalogu Ministarstva prosvete i sporta.


Organizacija rada škole


MISIJA

Kvalitetno stručno obrazovanje i osposobljavanje učenika, u odnosu na promenljive zahteve tržišne privrede i savremenog društva.
Sticanje stručnih kvalifikacija za ravnopravno učešće na tržištu rada.
Opšta pripremljenost i osposobljenost učenika za logičko razmišljanje i primenu stečenih znanja i veština.
Podsticanje stručnog razvoja i kreativnosti učenika u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva.
Pružanje uslova učenicima za smisleni i kreativni rad, formiranje njihovog pogleda na svet i odnos prema promenama i pojavama u savremenom životu i društvu.
Isticanje opštih ljudskih vrednosti, kulture ponašanja i vaspitanja i razvijanje stvaralačkog odnosa prema radu.
Isticanje značaja komunikacije i povezivanje estetskih i kulturnih aspekata govorne i radne komunikacije.


STRATEGIJA

1. RAZVOJ

Kontinuirano investiranje u poboljšanje materijalno-tehničkih uslova u cilju stvaranja kvalitetnijih i humanijih uslova za rad i učenje,
primena aktivnih metoda rada akcentiranjem projektnog rada, kooperativnog učenja i rešavanja problema,
vođenje računa o različitosti potreba učenika, podržavanju njihovog razvoja i uticaju škole na njihov razvoj,
prilagođavanje ciljeva i zadataka realnim potrebama društva,
stvaranje uslova za kontinuirano usavršavanje nastavnika,
efikasnija i kvalitetnija komunikacija na svim nivoima,
stalno isticanje stava "ne znati raditi već umeti raditi".

2. PROSPERITET

Uvođenje novog stručnog profila u oblasti osiguranja i administracije (službenik osiguranja i javni administrator) i osavremenjavanje postojećih,
postepeno smanjenje broja odeljenja i ukupnog broja učenika po odeljenjima (24 učenika),
mentorski rad sa istaknutim pojedincima,
promena naziva škole,
zauzimanje liderske pozicije u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja.

3. INTEGRACIJE

Uspostavljanje interne komunikacije i partnerskih odnosa sa socijalnim partnerima na lokalnom i nacionalnom nivou,
proširivanje mogućnosti za nova učenja uz afirmisanje koncepta informatičke kooperativnosti,
povezivanje sa inostranim partnerima i kompanijama sličnog ili istog područja rada u cilju sklapanja, konkretnih ugovora o međusobnoj saradnji,
približavanje evropskim standardima i uključivanje u evropske tokove i integracije.

SMEROVI

Podrucje rada: Pravo i administracija

1. Redovno školovanje
- bankarski službenik, IV stepen
- pravni tehničar, IV stepen
- poslovni administrator, IV stepen
- službenik u osiguranju, IV stepen


2. Vanredno školovanje

- pravni tehničar
- birotehničar
- daktilograf
- obuka daktilografa i stenografa
- polaganje klase daktilografa

3. Vanredno školovanje (V stepen)

Specijalističko obrazovanje
- poslovni sekretar
- kadrovski operater
- procenitelj štete u osiguranju
- sudsko-administrativni izvršitelj


Celokupan informator za vandredno školovanje možete preuzeti ovde.

Školovanje službenika u državnoj upravi i prekvalifikacija radnika sa tržista rada za javnu i poslovnu administraciju.
Sticanje opšteg i stručnog znanja baziranog na savremenim dostignućima nauke, tehnologije i  prakse.
Podsticanje stručnog razvoja učenika u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva.
Razvijanje interesovanja za nova znanja i obezbeđivanje daljeg stručnog obrazovanja.
Povezivanje estetskih i kulturnih aspekata govorne i radne komunikacije.
Stručna obuka za određene profile i  poslove.
Osposobljavanje za logično razmišljanje.
Sticanje upotrebljivih znanja i veština.
Opšta pripremljenost učenika da samostalno primenjuju stečena znanja, umenja i veštine.
Sticanje opšte kulture i razvijanje stvaralačkog  odnosa prema radu.

 
John Newman i Milky Chance na Exitu

Nova engleska soul zvezda John Newman, nastupiće u subotu 11. jula, a indie-pop duo Milky Chance 12. jula na glavnoj
{title} - {opis}

ROBMATIC - novi švajcarski DJ star u Beogradu!

U petak 21. Jula na gradskom splavu Lasta nastupiće nova švajcarska Tech-House zvezda - ROBMATIC ROBMATIC je nova sjajna zvezda