Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem.  Izvodjenje terenskih istražnih radova iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina. Izrada projekata iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina.Laboratorijska ispitivanja iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina

GEOINŽENJERING D.O.O.

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem. Izrada projekata iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina. Izvodjenje terenskih istražnih radova iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta...
Grad: Niš
Adresa: Svetosavska 17/9
Tel: 018/514-230; 018/519-616
Mob: 063/42-79-94
Fax: 018/517-250
Kontakt: Zoran Punisic
PIB: 100619120

GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis
GEOINZENJEING gradjevinski radovi Nis

GEOINŽENJERING D.O.O.

“Geoinženjering” je osnovan 1989.god u vidu društvenog preduzeća. Nakon uspešne privatizacije 2003.god nastavlja poslovanje pod nazivom
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I INŽENJERING GEOINŽENJERING, NIŠ u statusu aktivnog privrednog društva, upisanog u registar privrednih subjekata pod brojem BD 131306/2008

  
O NAMA:

”Geoinženjering” d.o.o.-Niš upošljava iskusne i stručne kadrove, diplomirane inženjere geologije sa licencama iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i ležišta mineralnih sirovina i profesionalne geobušače sa dugogodišnjim iskustvom, kao i ostalo tehničko osoblje. Sposobnostima svojih zaposlenih "Geoinženjering" svoj profesionalizam bazira na bogatom i dugogodišnjem iskustvu tako da garantuje poslovnost, profesionalizam i kvalitet u skladu sa važećim standardima i tehničko–tehnološkim dostignućima.

 DELATNOST:

 “Geoinženjering”-a doo – Niš, je registrovana za ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem (šifra delatnosti 4313). Delatnost društva je

1. Izrada projekata iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina
2. Izvodjenje terenskih istražnih radova iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina
3. Laboratorijska ispitivanja iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina
4. Izrada elaborata iz oblasti geotehnike, hidrogeologije i istraživanja ležišta mineralnih sirovina

TEHNIČKA OPREMLJENOST:

Pored kvalifikovanog i iskusnog stručnog kadra “Geoinženjering” doo – Niš raspolaže i opremom za obavljanje kompletnog geološkog istraživanja

• BUŠEĆE GARNITURE

   Kamion Tam 150,T-11,sa  mašinom za bušenje Y-600
            Kamion Tam 5000, sa mašinom za bušenje BBC-150
            Kamion Tam 5000, sa mašinom za bušenje GCR-300
            Ručna motorna garnutura, zubovadilica

• PRATEĆA OPREMA BUŠEĆIH GARNITURA

Šipke za bušenje, Pomoćni pribor i alat za rukovanje bušaćim šipkama, Obložne                 kolone, Jezgrene (Sržne) cevi, Krune za bušenje, Rolke, Đul- Rolke, Dleta za bušenje sa konusnim proširivačem, Pumpe (Dvoklipne i Troklipne tipa „Geomašina“, Muljne...),  Havarijski alat i alat za spašavanje (Trn, Zvono)...


• LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE UZORAKA  i u okviru nje kompletnu opremu za identifikaciono-klasifikaciona ispitivanja, opremu za određivanje parametara čvrstoće i opremu za određivanje deformabilnih karakteristika

1. Opiti identifikacije i klasifikacije
• Određivanje vlažnosti uzoraka tla
• Određivanje zapreminske mase materijala tla metodom cilindra poznate zapremine
• Određivanje zapreminske mase tla sa porama metodom kalibrisanog peska
• Određivanje zapreminske mase materijala bez pora
• Određivanje granulometrijskog sastava
• Određivanje konzistencije tla – Aterbergove granice
• Određivanje sadrzaja karbonata
• Određivanje sagorljivih i organskih materijala tla
2. Opiti otporno-deformabilnih karakteristika uzoraka tla
• Opit direktnog smicanja
• Određivanje stišljivosti tla
• Određivanje promene zapremine tla
• Određivanje pritisne čvrstoće tla
• Laboratorijsko određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
• Određivanje suve zapreminske mase i optimalne vlažnosti
3. Hemijska ispitivanja
• Na osnovu poslovno-tehičke saradnje, sve hemijske analize vode, obavlja Institut za javno zdravlje u Nišu
4. Fizička i mehanička ispitivanja materijala
• Tesno saradjujemo sa Institutom za ispitivanje materijala Beograd, Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu, Rudarsko-geološkim fakultetom u Beogradu i ostalim relevantnim institucijama.

U toku svog dugogodišnjeg poslovanja razvili smo saradnju sa istaknutim naučnim i stručnim institucijamai organizacijama: Zavod za zaštitu zdravlja u Nišu, Institut za ispitivanje materijala Beograd, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, Građevinsko-arhitektonski fakultet  u Nišu, Institut za puteve Beograd…
                       
KABINETSKA OBRADA I SINTEZA PODATAKA:

”Geoinženjering” d.o.o.- Niš svoju kompletnu dokumentaciju, Projekte i Elaborate, uključujući i grafičke priloge i proračune izrađuje u elektronskom formatu, koristeći savremene računarske programe (MC Office, Adobe, AutoCAD, CorelDRAW i dr.).

REFERENTNE LISTE:

 U svom dugogodišnjem postojanju i radu, izmedju ostalih mnogobrojnih poslova, izveo i    sledeća istraživanja i projektovanja
• Geomehaničko ispitivanje terena za Projektovanje i izgradnju sledećih objekata: Projekat potpornih zidova u ul. Grada Karare, ulici Avalskoj, Projekat mosta na Sušičkom potoku i Projekat proširenja mosta na Sušičkom potoku u ul. Lepenički bulevar. Ugovor od 07.02.2008 god.. 
Investitor: Direkcija za urbanizam-Kragujevac.
• Geomehaničko ispitivanje terena za potrebe sledeće tehničke dokumentacije: Urbanistički plan “Zone stanovanja –Zelenilo”, Plan detaljne regulacije poslovne zone “Denino brdo”, Glavni Projekat “Operativno-tehničkog centra J.P. “Vodovod”. Ugovor 05.05.2008 god.
Investitor: Direkcija za urbanizam- Kragujevac.
• Geomehanička istraživanja za potrebe izrade plana detaljne regulacije “Metino brdo“ u Kragujevcu. Ugovor od 21.01.2009 god. Investitor: „Direkcija za urbanizam“-Kragujevac.
• Geomehanički radovi za potrebe Projektovanja i izgradnje turističkog kompleksa „Srebrnac“ na Kopaoniku. Ugovor od 31.10.2008 god. Investitor: „Silver Kop“ d.o.o.- Novi Sad.
• Istražni geotehničko-hidrogeološki radovi za potrebe izrade glavnog Projekta rekultivacije gradske komunalne deponije u Novom Sadu. Ugovor od 16.03.2009 god. Investitor: „Drago Projekt“ d.o.o.- Novi Beograd.
• Izrada Projekta, istražno-eksplotacionog bunara i elaborata o rezervama vode za potrebe  ,,Pivare “  Niš,
• Izrada Projekta, istražno-eksplotacionog bunara za rešavanje vodosnabdevanja Svrljiga
• Vodosnabdevanje MZ. Beloljin, MZ. Gornje Kordince, MZ. Donje Kordince, MZ. Prekadin, Goinovac, Šišmanovac, MZ. Bace, Tulare,  Kaludra i Pločnik, MZ.  Mala Kruševica SO-e Varvarin
• Vodosnabdevanje, ,,Mlekare Niš“, mlekare ,,Nina“ iz Kaonika
• Vodosnabdevanje,  ,,Nišprojekta “ iz Niša
• Vodosnabdevanje,   ,,Putinženjering”-a iz Niša
• Vodosnabdevanje, mlekare ,,Lazar” iz Blaca
• Vodosnabdevanje,  mlekare ,,Kalča”iz Prokuplja
•  Izrada IEB za potrebe vodosnabdevanja  SO-e Žitoradja,
•  Izrada IEB za potrebe vodosnabdevanja osnovne škole u Konjuhu,
•  Izrada Projekata  IEB dubine 300 m, za potrebe dobijanja termalnih voda ,,Selište” Brus,
• Bunare za vikendice i individualna domaćinstva u okolini Niša, Negotina, Kruševca, Jagodine,  Prokuplja,  Žitoradje, Vranja..
• Istražni geotehnički radovi za potrebe temeljenja  mosta na reci Uglješnici i propusta na novom auto-putu Batočina- Kragujevac. Ugovor od 19.05.2006 god.
• Izrada geotehničkih, hidrogeoloških i mikroseizmičkih podloga predvidjenih za Projektovanje i izgradnju zatvorenog bazena u Kragujevcu. Ugovor od  01.11.2007 god.
• Geotehnički radovi za potrebe Projekta izvedenog  stanja bliznog drumskog mosta na reci Uglješnici. Ugovor  od 19.12.2005. god.
• Istražni i geotehnički radovi za 3 objekta: Most na Lepenici, most na Grošničkoj reci i klizišta u Gundulićevoj ulici. Ugovor od 08.11.2006 god..
• Istražni geotehnički radovi na delu trase druge trake auto-puta Kragujevac-Batočina. Ugovor od 23.04.2007. god
• Geotehničke podloge za potrebe projektovanja proizvodne hale i livnice sa pratećim objektima na kp. br.: 1783/1, 1784/1, 1785/1, 1785/2, K.O.Stojnik kod Aranđelovca. Ugovor od 06.2012. god
• Istražni geotehnički radovi za potrebe generalnog projekta sakupljanja, odvođenja i prečišćava-nja otpadnih voda svih naselja na teritoriji grada Zaječara. Investitor:. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" a.d.
• Geotehničke podloge za potrebe projektovanja tribina sa pratećim objektima na Stadionu F.K.”Sloga” u Petrovcu na Mlavi
John Newman i Milky Chance na Exitu

Nova engleska soul zvezda John Newman, nastupiće u subotu 11. jula, a indie-pop duo Milky Chance 12. jula na glavnoj
{title} - {opis}

ROBMATIC - novi švajcarski DJ star u Beogradu!

U petak 21. Jula na gradskom splavu Lasta nastupiće nova švajcarska Tech-House zvezda - ROBMATIC ROBMATIC je nova sjajna zvezda