Verzija za štampu rss Bookmark and Share Početak » Novosti » Ekonomija » Osiguranje »

ZASTO OSIGURANJE ZIVOTA

18. 11. 2007.

ZASTO OSIGURANJE ZIVOTA -

Osiguranje života pruža Vam mogućnost da putem planskog ulaganja vlastitih sredstava obezbedite kako svoju, tako i sigurnost svoje porodice.

Polisa osiguranja života predstavlja vrednosnu hartiju. U vremenu kada su krediti jedini način obezbeđenje važnih egzistencijalnih potreba, polisa osiguranja života predstavlja jedan od instrumenata obezbeđenja kredita.

Program mešovitog osiguranja života namenjen je ljudima koji misle na svoju budućnost, jer daje potpunu osiguravajuću zaštitu, omogućava sigurno i jednostavno ulaganje i garantuje isplatu ugovorene sume osiguraniku po isteku ugovora, ili korisniku osiguranja, odmah po osiguranikovoj smrti.

Ovim vidom osiguranja mogu se osigurati lica stara od 14 do 70 godina.
Osiguranje je višegodišnje, a ugovor je moguće zaključiti na period od 5 do 30 godina.
Premija se plaća mesečno, a moguće je i godišnje, jednokratno.
Osim individualnog mešovitog osiguranja života, moguće je ugovoriti i uzajamno mešovito osiguranje života dva lica.
Život ne menja vrednost - uvek vredi najviše. Zato je visina osigurane sume stvar ekonomske mogućnosti i opredeljenja svakog pojedinca.
Osigurana suma zavisi od ugovorenog trajanja osiguranja, visine premije po izboru osiguranika i pristupne starosti.

Većina poslovnih banaka za brojne kredite koje nude građanima, kao jedan od vidova obezbeđenja kredita zahteva i polisu osiguranja života korisnika kredita. U želji da na tržište izađe sa adekvatnim i pristupačnim proizvodom, DDOR Novi Sad svoju ponudu osiguranja života proširio je sa RIZIKO OSIGURANJEM KORISNIKA KREDITA.

Ovo osiguranje zaključuje se po pravilu na period otplate kredita i pokriva rizik smrti korisnika kredita u toku ovog perioda. Osiguranje mogu da zaključe svi zdravi korisnici kredita do 65. godina starosti (osiguranje ističe u godini u kojoj osiguranik navršava 65 godina starosti).

U zavisnosti od toga da li je kredit dinarski ili je vezan za neku od valuta, osiguranje se zaključuje kao dinarsko ili sa deviznom klauzulom, s tim da ugovorene valute mogu biti EUR, CHF ili USD.

Imajući u vidu da iznosi kredita variraju u zavisnosti od namene, u ponudi naše osiguravajuće kuće nalaze se dve varijante ovog proizvoda: sa jednokratnom uplatom premije i sa godišnjom uplatom premije.

RIZIKO OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA SA JEDNOKRATNOM UPLATOM PREMIJE namenjeno je pre svega za kredite manjih iznosa. Osigurana suma tokom celog perioda trajanja osiguranja jednaka je visini odobrenog kredita, a premija se plaća u jednokratnom iznosu prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju.

Obzirom da je za stambene kredite iznos odobrenog kredita prilično visok, da su visoki administrativni troškovi koje korisnik kredita snosi prilikom zaključivanja ugovora o kreditu i da mesečna rata otplate kredita predstavlja značajno opterećenje zarade korisnika kredita, u našoj ponudi nalazi se i RIZIKO OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA SA GODIŠNJOM UPLATOM PREMIJE. Ovaj način osiguranja povoljniji je iz razloga što osigurane sume i premije tokom perioda trajanja osiguranja prate anuitetni plan otplate kredita, na način da je u prvoj godini trajanja osigurana suma jednaka visini odobrenog kredita, dok je u narednim godinama trajanja osiguranja, osigurana suma jednaka visini ostatka glavnog duga. Shodno tome, premije za naredne godine otplate kredita utvrđuju se prema aktuelnim godinama starosti korisnika kredita i visini ostatka glavnog duga, tako da iznos premije tokom trajanja osiguranja opada. Kod ovog osiguranja premija se plaća godišnje.

RIZIKO OSIGURANJA KORISNIKA KREDITA može se zaključiti bez lekarskog pregleda i sa lekarskim pregledom. Ukoliko je iznos odobrenog kredita do 20.000 EUR-a za zaključenje osiguranja nije potreban lekarski pregled, a za sve iznose kredita preko 20.000 EUR do 60.000 EUR, potrebno je obaviti lekarski pregled pre zaključenja ugovora o osiguranju.

Na svim polisama RIZIKO OSIGURANJA KORISNIKA KREDITA, kao korisnik za slučaj smrti određena je banka- davaoc kredita i to do visine ostatka glavnog duga, dok ostatak iznosa važeće osigurane sume pripada licu koje osiguranik navede u polisi.

Čitanja: 4713


John Newman i Milky Chance na Exitu

Nova engleska soul zvezda John Newman, nastupiće u subotu 11. jula, a indie-pop duo Milky Chance 12. jula na glavnoj
{title} - {opis}

ROBMATIC - novi švajcarski DJ star u Beogradu!

U petak 21. Jula na gradskom splavu Lasta nastupiće nova švajcarska Tech-House zvezda - ROBMATIC ROBMATIC je nova sjajna zvezda